Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020
01.05.2011

Zahájili jsme v rámci konsorcia s Garep spol. s.r.o. realizaci projektu "Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020".
(zadavatel MMR)