Fokusní skupina k IRPM ROP Severovýchod
05.10.2011

Dne 5. 10. 2011 se konala na Úřadě regionální rady Severovýchod fokusní skupina k projektu "Zhodnocení realizace IPRM v rámci ROP SV a zhodnocení využití nástroje IPRM pro období 2014+". Náplní setkání byla živá diskuze nejen o současném, ale zejména pak o budoucím vhodném nastavení nástrojů integrovaného přístupu k rozvoji měst a území.


V rámci fokusní skupiny byla diskutována témata jako tematické vymezení IPRM; uplatňování zónového x tematického přístupu; zajištění nezávislosti implementace integrovaných plánů rozvoje; role ostatních OP při naplňování cílů integrovaných plánů; přístupy k procesu výběru projektů a jejich schvalování a spousta dalších témat.