Evaluační rozhovory ke stavu absorpční kapacity pro evaluace na ÚRR ROP Severozápad
07.11.2011

 

Ve dnech 2. až 4. 11. 2011 proběhly na úřadě regionální rady ROP Severozápad evaluční rozhovory k realizovanému projektu „Evaluace absorpční kapacity pro evaluace“ se všemi pracovníky ÚRR, kteří se zúčastnili v letech 2008 a 2009 projektu „Budování evaluační kapacity ROP SZ“. Diskuse s tímto okruhem zaměstnanců byla zaměřena na:

  • Přípravu projektuBudování evaluační kapacity ROP SZ“ (míra zapojení účastníků vzdělávacího projektu do tvorby projektu; zapojení do analýzy vzdělávacích potřeb pracovníků úřad; zapojení do definice vzdělávacích okruhů; diskuse ke specifikaci vzdělávacích metod, apod.)
  • Průběh realizace projektuBudování evaluační kapacity ROP SZ“ (způsob realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit (použití vhodných výukových metod, kvalita lektorů, vhodné rozložení v čase, přizpůsobení konkrétní situaci ROP Severozápad a dostatečné provázání s praxí, přenositelnost nabytých vědomostí, zpětná vazba od účastníků vzdělávání během realizace projektu apod.); přínos jednotlivých aktivit pro vykonávání pracovních činností jednotlivými pracovníky apod. a udržitelnost přínosů vzdělávacích aktivit)
  • Vhodnost dalšího vzdělávání v oblasti evaluačních kapacit ve vztahu k současné evaluační kapacitě ROP Severozápad, resp. budoucí potřeby ÚRR ROP Severozápad.

 

Druhým okruhem zaměstnanců, se kterými byli provedeny rozhovory byli ti, kteří se sice předmětného projektu neúčastnili, ale kteří jsou potenciálními vhodnými kandidáty pro vzdělávání v oblasti evaluací v příštím období. S těmito pracovníky buly diskutovány zejména aktuální potřeby ROP Severozápad ve vztahu k evaluačním kapacitám, jejich ne/dostatečnost, zabezpečení udržitelnosti evaluační kapacity do budoucího období apod.